Syllbyte

Den främsta anledningen till att byta golvkonstruktion eller syllar, är att fel i byggnormen och fel som begåtts under byggtiden. På 60-talet och fram tills mitten på 80-talet användes olika behandlings metoder på virke. Cuprinol som målats på eller trycks in i virket (tryckimpregnerat) var vanligt förekommande. Även kreosot användes för att ”skydda” virket.

Problemet med de olika behandlingarna är den gas och lukt som den medför. Lukten kan vara mycket framträdande i vissa hus och medför oftast dålig luftkvalitet i hemmen. Ofta är syllen som orsakar luktproblemen tillsynes i bra skick vilket kan verka bra, men problemet är gasbildningen som de olika behandlingsmedlen orsakar.

Krypgrunden från 60- och 70-talet har ofta stora problem med fukt och lukt. Tryckimpregnerat virke och avsaknad av plast mot marken är några exempel på problem. Fuktig luft som luktar smiter upp i bjälklaget och in i bostaden. Då är ett syllbyte det enda alternativet för att minska luktproblemet.

Efter att den tryckimpregnerade syllbrädan bytts ut och plast installerats på marken kan man med fördel montera en fläkt i grunden för att skapa ett undertryck. Fläkten skapar undertryck i krypgrunden och istället för att luften från krypgrunden kommer upp i bostaden dras lite varm luft ner från bostaden till krypgrunden.