Golv

Uppreglade golv på gjuten betongplatta är vanligt förekommande från 60- och 70-talet. Man sågade till reglar och spånskivor inomhus så sågspån och byggavfall hamnade på betongplattan, sedan rengjordes aldrig betongplattan utan byggdes över med reglar och spånskiva och sågspånet blev kvar under. Det medför att fukt angriper sågspånet och den mikrobiella (mögel) påväxten börjar. Det finns olika metoder att bygga om en sådan konstruktion.

Ett ventilerat golv med platonmatta är ett bra alternativ, ett annat är en så kallad sandwichkonstruktion där man isolerar och gjuter en ny platta ovanpå den befintliga plattan, vid en sådan lösning kan med fördel golvvärme installeras. 

Men oavsett vilken metod man bygger upp den nya golvkonstruktionen med måste den gamla plattan rengöras noggrant och fungicidbehandlas.