Renovering

Vi utför de flesta typer renoveringar på fastigheter. Vårt arbete med renovering inkluderar fönster, dörrar, väggar, golv, fasader och mycket mer. Dessutom genomför vi utbyte av golvkonstruktioner samt fönsterbyten. Våra kunskaper är omfattande då vi har många års erfarenhet inom vårt arbete. På så sätt kommer vi kunna ge dig den hjälpen du behöver. Då renoveringar ofta kräver olika saker ser vi till att anpassa arbetet efter de önskemål och behov som finns vid respektive renovering. En renovering kan bero på att man vill göra om något eller att man har hittat problem som behöver åtgärdas.

Det finns många skäl till att människor upplever problem i byggnader och därmed vill renovera. Många gånger är problemen orsakade av fukt eller mögel, i luften eller i enskilda byggnadsmaterial.

Om fuktkänsliga material felaktigt kombineras med naturligt fuktiga, kan problem uppstå. Exempel på sådana problem är mögelsvampspåväxt på organiska material, såsom trävirke, papp etc. I inomhusmiljön upplever man ofta sådana angrepp som oangenäma avvikande lukter. Dessa biter sig ofta fast i kläder och andra material och avges från detta när man vistas i andra friska miljöer. Oftast känner man lukten tydligast när man stiger in i huset utifrån, sedan vänjer sig näsan snabbt och man får svårt att känna lukten.

Mögelsvampar angriper både tryckimpregnerat och obehandlat virke, bara de rätta förutsättningar, vad gäller bl a luftfuktighet och temperatur infinner sig. Virkets hållfasthet sätts dock inte ned, men mögelangreppet kan vara en inkörsport för rötsvampar om virkets fuktstatus är tillräckligt hög. Dessa bryter ned virket och gör att hållfastheten försämras. Rötsvampar angriper inte tryckimpregnerat virke.