Med över 20 år i branschen kan vi erbjuda ett personligt och professionellt bemötande.
Vi utför Syllbyten, utbyte av golvkonstruktioner, fönsterbyten och renoveringar på fastigheter.
Kontakta oss för en offert!

Syllbyte

Den främsta anledningen till att byta golvkonstruktion eller syllar, är att fel i byggnormen och fel som begåtts under byggtiden.

Renovering

Vi utför de flesta typer renoveringar på fastigheter. Vårt arbete med renovering inkluderar fönster, dörrar, väggar, golv, fasader och mycket mer.

Fönsterbyte

Att byta fönster kräver noggrannhet och en tydlig plan för att bytet ska ske effektivt, säkert och med ett snyggt resultat. Vårt företag har den kunskap och erfarenhet som krävs.

Badrumsrenovering

Har du planer på att renovera ditt badrum? Vi finns här för att bistå med den hjälpen du behöver med din badrumsrenoveringar.

Krypgrunder

När du behöver hjälp med krypgrunder är du välkommen till oss på HillesHögs Bygg AB. Vi har lång erfarenhet och gedigen kunskap inom området och kan på så sätt leverera kvalitativ hjälp utifrån dina önskemål och behov.

Golv

Inom företaget har vi mångårig erfarenhet inom arbete med golv.

Varför byta syllar?
Den främsta anledningen till att byta golvkonstruktion eller syllar, är att fel i byggnormen och fel som begåtts under byggtiden. På 60talet och fram tills mitten på 80talet användes olika behandlings metoder på virke. Cuprinol som målats på eller trycks in i virket (tryckimpregnerat) var vanligt förekommande. Även kreosot användes för att ”skydda” virket.

Problemet med de olika behandlingarna är den gas och lukt som den medför. Lukten kan vara mycket framträdande i vissa hus och medför oftast dålig luftkvalitet i hemmen. Ofta är syllen som orsakar luktproblemen tillsynes i bra skick vilket kan verka bra, men problemet är gasbildningen som de olika behandlingsmedlen orsakar.

Krypgrunden från 60-70talet har ofta stora problem med fukt och lukt. Tryckimpregnerat virke och avsaknad av plast mot marken är några exempel på problem. Fuktig luft som luktar smiter upp i bjälklaget och in i bostaden. Då är ett syllbyte enda alternativet för att minska lukt problemet.

Efter att den tryckimpregnerade syllbrädan bytts ut och plast installerats på marken kan man med fördel montera en fläkt i grunden för att skapa ett undertryck. Fläkten skapar undertryck i krypgrunden och istället för att luften från krypgrunden kommer upp i bostaden dras lite varm luft ner från bostaden till krypgrunden.